12 факта за софийското метро, които не знаете

През 2018 г. софийското метро ще навърши 20 години. Неговата история обаче започва преди половин век…

В следващите редове ще откриете любопитни факти за софийското метро, които вероятно не знаете !


1. Идеята за строежа на софийското метро се заражда още в края на 60-те години на 20-ти век. Първото предложение за построяването му е разработено през 1968 г. А през 1974 г. е приета Генерална схема за развитие на линиите на метрото. Още в нея е било решено метромрежата да се състои от 3 метродиаметъра.


2. По времето, когато тече строителството на Националния дворец на културата(1980-1981 г.), е изградена техническата инфраструктура за 2 метростанции от бъдещата Линия 2: „НДК“ и днешната станция „Европейски съюз“. В момента се строи метростанция „НДК-2”. Тя ще бъде на 4 етажа и в нея ще се пресичат Линия 2 и 3.


3. Първият участък от Линия 1 е въведен в експлоатация на 28 януари 1998 г. Това са точно 20 години след начало на работата по софийското метро. Темповете на строеж и разширяване на мрежата осезаемо се ускоряват със съществената финансова инвестиция от Европейския съюз в рамките на два последователни програмни периода от 2007 г. насам. Така са осигурени над 80 % от средствата за един от най-важните инфраструктурни проекти в града.


4. В момента метрото се обслужва от 52 влакчета, които „спят“ само по 4 часа на ден и изми­нават 4,5 млн. км на година. Това се равнява на около 10 обиколки на Земята по Екватора.


5. Най-късият маршрут е меж­ду станциите „Опълченска” – „Сердика” и „Централна гара” – „Лъвов мост” – едва 800 метра. Най-дългият е 2 км – между станциите „Васил Лев­ски” и „Фр.Жолио Кюри”.


6. Най-дълбоката станция е „Сердика” – разположена на цели 28 м под земята. Най-плитката пък е „Бели Дунав”.


7. 150 ескалатора и 155 асансьора помагат за придвижването на пътниците в метрополитена.


8. В момента над 350 000 души пътуват ежедневно в софийското метро. Очаква се, с пускането в експлоатация на Линия 3 през 2019 г., броят им да надхвърли половин милион!


9. Предвижда се, заедно с пускането на Линия 3, метрото да облекчи столичния трафик с поне 45 хиляди автомобила дневно. Това пък ще намали вредните емисии от изгорелите газове с 90 хиляди тона годишно.


10. За построяването на Линия 3 работят 2 100 души. Когато бъде пусната в експлоатация, тя ще осигури постоянна работа на 600 души.


11. Новото при Линия 3 е, че пероните ще бъдат оборудвани с предпазни преградни стени. Те ще затварят перона открай до край, за да се гарантира безопасността на пътниците.


12. Стойността на Линия 3 възлиза на 500 млн. евро. 341 млн. евро от тях са средстваот Европейския съюз, а остатъкът е осигурен от националния бюджет и Столична община.


на заем от peika.bg