10 емблематични цитата на Христо Ботев

10 емблематични цитата от произведения на големия български революционер и поет Христо Ботев.


 • „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“
 • „Лудите не може никой утеши, бесните не може никой укроти!“
 • „Но… стига ми тая награда – да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода…“
 • „Радостта ми няма граници, като си наумя, че „моята молитва“ се сбъдва“
 • „…От сичкото това, що казахме дотука, ние не можеме да направиме друго никакво заключение, освен това, че единственото спасение на нашия народ се състои в революцията. Който има уши, той нека чуе. Нашата революционна партия скоро ще покаже де е, какво е и какво иска…“
 • „…Знайте, че който не обича родителите си, жена си и децата си, той не обича своето отечество!…“
 • „Настане вечер – месец изгрее, звезди обсипят свода небесен;
  гора зашуми, вятър повее, – Балканът пее хайдушка песен!“
 • „Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество.“
 • „…законът е напечатан само за робовете и ние имаме пълно право да кажем заедно с Прудона, че сяко едно правителство е заговор, съзаклятие против свободата на човечеството.
 • „Знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе“