Седемте закона на живота

Ранди Гейдж е уникален и безспорен специалист в областта на развитието на човешкия потенциал, просперитета и успеха, всепризнат гуру на мрежовия маркетинг.Книгите му са преведени на 20 езика и продадени в над 10 млн. тираж. Сега той е мултимилионер, но не винаги е било така.

Като всеки млад човек започвал различни видове бизнес, последният бил ресторантьорски. Но и той завършил с пълен крах.Ранди продава ресторанта си, разплаща се с част от кредитори и данъчни и пак остава с дълг от 50 хил. долара.

От тази на пръв поглед безизходна позиция той започва своя път към успеха, надмогвайки своите съмнения, страхове, заблуди.

Ето и седемте закона на живота – такива, каквито Ранди смята, че трябва да бъдат.


1. Закон за празнотата

Ако имате нужда от нови обувки, изхвърлете старите. Ако имате нужда от нови дрехи, почистете гардероба си.

Tрябва доброволно да се разделите със стереотипите си.

2. Закон за даване и получаване

Ако вие дадете нещо, то ще ви се върне в десетократен размер. Когато получавате блага, е много важно да ги разделите с околните.

3. Закон за циркулацията

Бъдете готови да пуснете това, което притежавате, за да получите онова, което желаете.

4. Закон за творчество

Човек може да постигне процъфтяване чрез енергията на мисленето си, интуицията и въображението си.

5. Закон за десятъка

Вселената винаги взима своя десятък. Това просто е Законът на благодарността на източника на подкрепа – 10% от всичко, което имате.

6. Закон за въображението

Първо трябва да видите процъфтяването във вашето въображение. Опишете идеалния според вас ден и не показвайте текста на никого, освен на този, на когото имате пълно доверие.

Пазете това описание, така че да ви е под ръка, и го препрочитайте в свободното си време.

7. Закон на всеопрощението

Ако не сте способни да прощавате на хората, вие не може да приемете своето богатство. Ако душата ви е изпълнена с ненавист, любовта не може да намери място си в нея.